Samen Spiegelen – Warming up

Een heerlijke opdracht om samen te doen tijdens het videobellen óf in de klas. Te spelen vanaf 2 spelers. Wijs eerst een leider aan, deze gaat bewegingen maken die de ander precies nadoet. De leider zorgt ervoor dat hij langzame bewegingen kiest zodat de ander meteen mee kan doen. De leider draagt het stokje over doormiddel van ons speciale teken, hij kiest een nieuwe leider en noemt de naam van diegene die dan aan de beurt is. Om het wat lastiger te maken kan de leider geluiden toevoegen aan de bewegingen. Denk er dan ook aan dat je lange klanken kiest zodat de ander meteen mee kan doen. Wil je het nog lastiger maken dan kun je het tempo langzaam opvoeren. Ik geef alvast een voorbeeld, doen jullie mee?